samedi 13 octobre 2007

Desde Terra Australis- Mario GALLO/Daño cerebral


Desde Terra Australis
Bitácora Oficial del escritor Mario Gallo
http://mariogallodesdeterraaustralis.blogspot.com/
Un Gallo Acomodaticio en la Pecera
versión en catalán por Pere Bessó


DANY CEREBRAL

Aigua
Nade en aquesta peixera que és el meu món
Hui
Tot cristal·lí
Tot lent
Tot és pausa i espera eterna
A voltes
Sé que al meu voltant
Per certa imatge breu
Esmunyint-se per algun cantó viu
Del meu ull estàtic
Els cossos s’agiten
Es commouen
S’angoixen
Regiren les seues cares
Davant de la meua
Buscant una reacció
Una resposta lògica al seu món
Però ací, en aquesta peixera il·lusòria
La cosa és una altra cosa
Ni millor ni pitjor
Ja no hi ha inútils perquès
Ací, en aquesta peixera il·lusòria
L’any o el segon
Són estèrils companyies fonent-se
Ací, en aquesta peixera il·lusòria
La meua vida transcurre
Sense que el meu nou jo ho sàpia
Cristal·lina
Lenta
Pausa i espera eterna
Segura
Aliena a tot
Aliena àdhuc als meus desigs
Segura i aliena
Com al ventre d’una mare


© de la traducción Pere BessóDAÑO CEREBRAL

Agua
Nado en esta pecera que es mi mundo
Hoy
Todo cristalino
Todo lento
Todo es pausa y eterna espera
A veces
Sé que a mi alrededor
Por cierta imagen breve
Colándose por alguna esquina viva
De mi ojo estático
Los cuerpos se agitan
Se conmueven
Se angustian
Revuelven sus caras
Frente a la mía
Buscando una reacción
Una respuesta lógica a su mundo
Pero aquí, en esta pecera ilusoria
La cosa es otra cosa
Ni mejor ni peor
Ya no hay inútiles porqués
Aquí, en esta pecera ilusoria
El año o el segundo
Son estériles compañías derritiéndose
Aquí, en esta pecera ilusoria
Mi vida transcurre
Sin que mi nuevo yo lo sepa
Cristalina
Lenta
Pausa y eterna espera
Segura
Ajena a todo
Ajena incluso a mis deseos

Segura y ajena
Como en el vientre de una madre

© Mario Gallo de Poemas Larvarios

http://mariogallodesdeterraaustralis.blogspot.com/2007/10/un-gallo-acomodaticio-en-la-pecera_04.html

Juan ÍÑIGO IBÁÑEZ∕Violeta PARRA: cabeza de pájaros azules

Violeta PARRA: cabeza de pájaros azules Por Juan ÍÑIGO IBÁÑEZ 2017 marca el centenario de la cantautora de “Gracias a la vida” y ta...